Menu
Your Cart

תיקון מסך מקבוק

החלפת מסך מקבוק - מסך זה החלק הפגיע ביותר במחשב, וגם חלק חשוב במחשבי מקבוק. מסכים של מחשבים ניידי
נשברים בקלות וקיימות לא מעט תקלות שנגרמות ממכה או מנזק פיזי. תיקון מסך של מקבוק יכול לקרות גם בעקבות כשל פנימי, בלאי, לכלוך או קורוזיה.
בהרבה מקרים תיקון מסך של מחשבי מקבוק פרו ומקבוק אייר.

החלפת מסך A1418 iMAC 21.5 4K שנת 2015-17 החלפת מסך A1418 iMAC 21.5 4K שנת 2015-17
חדש
דגם: A1418FPMG
החלפת מסך A1418 iMAC 21.5 4K שנת 2015-17החלפת מסכך למחשבי מקבוק פרו, אייר, iMAC מכל השנים.השירות שלנו כולל החלפת כל החלקים המשולבים במסך, בנוסף, אנו מתמחים בתיקוני מסכים לכל סוגי מחשבים מקבוק פרו, אייר... חברתינו מחזיקה מלאי חלקים נרחב שזמין למכירה.  לקבלת הצעת מחיר מדויקת לדגם שלך, אנא צו..
₪1,820 החל מ:
החלפת מסך A1419 iMAC 27 5K שנת 2015-17 החלפת מסך A1419 iMAC 27 5K שנת 2015-17
חדש
דגם: A1419FPMG
החלפת מסך A1419 iMAC 27 5K שנת 2015-17החלפת מסכך למחשבי מקבוק פרו, אייר, iMAC מכל השנים.השירות שלנו כולל החלפת כל החלקים המשולבים במסך,אנו מציעים שירות משלוח לנוחותכם.  בנוסף, אנו מתמחים בתיקוני מסכים לכל סוגי מחשבים מקבוק פרו, אייר... חברתינו מחזיקה מלאי חלקים נרחב שזמין למכירה.  לקבל..
₪2,800 החל מ:
החלפת מסך למקבוק 13' אייר A1932 שנת 2018-19 החלפת מסך למקבוק 13' אייר A1932 שנת 2018-19
חדש
דגם: A1932FPMG
החלפת מסך למקבוק 13' אייר A1932  שנת 2018-19החלפת מסכך למחשבי מקבוק פרו, אייר מכל השנים.השירות שלנו כולל החלפת כל החלקים המשולבים במסך, הכולל מצלמה, צירים ואנטנות, כאשר כל החלקים חדשים. זמן המתנה המשוער לשירות זה הוא כשעה, אנו מציעים שירות משלוח לנוחותכם.  בנוסף, אנו מתמחים בתיקוני מס..
₪1,650 החל מ:
החלפת מסך למקבוק 13' אייר A2179 שנת 2020 החלפת מסך למקבוק 13' אייר A2179 שנת 2020
חדש
דגם: A2179FPMG
החלפת מסך למקבוק 13' אייר A2179  שנת 2020החלפת מסכך למחשבי מקבוק פרו, אייר מכל השנים.השירות שלנו כולל החלפת כל החלקים המשולבים במסך, הכולל מצלמה, צירים ואנטנות, כאשר כל החלקים חדשים. זמן המתנה המשוער לשירות זה הוא כשעה, אנו מציעים שירות משלוח לנוחותכם.  בנוסף, אנו מתמחים בתיקוני מסכים..
₪1,650 החל מ:
החלפת מסך למקבוק 13' אייר M1 A2337  שנת 2020 החלפת מסך למקבוק 13' אייר M1 A2337  שנת 2020
חדש
דגם: A2337FPMG
החלפת מסך למקבוק 13' אייר M1 A2337  שנת 2020החלפת מסכך למחשבי מקבוק פרו, אייר מכל השנים.השירות שלנו כולל החלפת כל החלקים המשולבים במסך, הכולל מצלמה, צירים ואנטנות, כאשר כל החלקים חדשים. זמן המתנה המשוער לשירות זה הוא כשעה, אנו מציעים שירות משלוח לנוחותכם.  בנוסף, אנו מתמחים בתיקוני מס..
₪1,700 החל מ:
החלפת מסך למקבוק 13' אייר M2 A2681  שנת 2022 החלפת מסך למקבוק 13' אייר M2 A2681  שנת 2022
חדש
דגם: A2681FPMG
החלפת מסך למקבוק 13' אייר M2 A2681  שנת 2022החלפת מסכך למחשבי מקבוק פרו, אייר מכל השנים.השירות שלנו כולל החלפת כל החלקים המשולבים במסך, הכולל מצלמה, צירים ואנטנות, כאשר כל החלקים חדשים. זמן המתנה המשוער לשירות זה הוא כשעה, אנו מציעים שירות משלוח לנוחותכם.  בנוסף, אנו מתמחים בתיקוני מס..
₪2,800 החל מ:
החלפת מסך למקבוק 13' פרו A1989  שנת 2018 החלפת מסך למקבוק 13' פרו A1989  שנת 2018
חדש
דגם: A1989FPMG
החלפת מסך למקבוק 13' פרו A1989  שנת 2018החלפת מסכך למחשבי מקבוק פרו, אייר מכל השנים.השירות שלנו כולל החלפת כל החלקים המשולבים במסך,הכולל מצלמה, צירים ואנטנות, כאשר כל החלקים חדשים.זמן המתנה המשוער לשירות זה הוא כשעה, אנו מציעים שירות משלוח לנוחותכם. בנוסף, אנו מתמחים בתיקוני מסכים לכל סוגי..
₪1,700 החל מ:
החלפת מסך למקבוק 13' פרו A2251  שנת 2020 החלפת מסך למקבוק 13' פרו A2251  שנת 2020
חדש
דגם: A2289FPMG
החלפת מסך למקבוק 13' פרו A2251  שנת 2020החלפת מסכך למחשבי מקבוק פרו, אייר מכל השנים.השירות שלנו כולל החלפת כל החלקים המשולבים במסך,הכולל מצלמה, צירים ואנטנות, כאשר כל החלקים חדשים.זמן המתנה המשוער לשירות זה הוא כשעה, אנו מציעים שירות משלוח לנוחותכם. בנוסף, אנו מתמחים בתיקוני מסכים לכל סוגי..
₪1,700 החל מ:
החלפת מסך למקבוק 13' פרו A2289   שנת 2020 החלפת מסך למקבוק 13' פרו A2289   שנת 2020
חדש
דגם: A2289FPMG
החלפת מסך למקבוק 13' פרו A2289  שנת 2020החלפת מסכך למחשבי מקבוק פרו, אייר מכל השנים.השירות שלנו כולל החלפת כל החלקים המשולבים במסך,הכולל מצלמה, צירים ואנטנות, כאשר כל החלקים חדשים.זמן המתנה המשוער לשירות זה הוא כשעה, אנו מציעים שירות משלוח לנוחותכם. בנוסף, אנו מתמחים בתיקוני מסכים לכל סוגי..
₪1,700 החל מ:
החלפת מסך למקבוק 13' פרו M2 A2338  שנת 2022 החלפת מסך למקבוק 13' פרו M2 A2338  שנת 2022
חדש
דגם: A2338FPMG
החלפת מסך למקבוק 13' פרו M2 A2338  שנת 2022החלפת מסכך למחשבי מקבוק פרו, אייר מכל השנים.השירות שלנו כולל החלפת כל החלקים המשולבים במסך, הכולל מצלמה, צירים ואנטנות, כאשר כל החלקים חדשים. זמן המתנה המשוער לשירות זה הוא כשעה, אנו מציעים שירות משלוח לנוחותכם.  בנוסף, אנו מתמחים בתיקוני מסכ..
₪1,850 החל מ:
החלפת מסך למקבוק 16' פרו  A2141 שנת 2019-20 החלפת מסך למקבוק 16' פרו  A2141 שנת 2019-20
חדש
דגם: A2141FPMG
החלפת מסך למקבוק 16' פרו  A2141 שנת 2019-20החלפת מסכך למחשבי מקבוק פרו, אייר מכל השנים.השירות שלנו כולל החלפת כל החלקים המשולבים במסך,הכולל מצלמה, צירים ואנטנות, כאשר כל החלקים חדשים.זמן המתנה המשוער לשירות זה הוא כשעה, אנו מציעים שירות משלוח לנוחותכם. בנוסף, אנו מתמחים בתיקוני מסכים לכל ס..
₪3,150 החל מ:
החלפת מסך למקבוק 16' פרו M2 A2780 החלפת מסך למקבוק 16' פרו M2 A2780
חדש
דגם: A2780FPMG
החלפת מסך למקבוק 16' פרו M2 A2780 שנת 2022-23החלפת מסכך למחשבי מקבוק פרו, אייר מכל השנים.השירות שלנו כולל החלפת כל החלקים המשולבים במסך,הכולל מצלמה, צירים ואנטנות, כאשר כל החלקים חדשים.זמן המתנה המשוער לשירות זה הוא כשעה, אנו מציעים שירות משלוח לנוחותכם. בנוסף, אנו מתמחים בתיקוני מסכים לכל סוגי..
₪3,500 החל מ:
מציג 1 עד 12 מתוך 16 (2 עמודים)