Menu
Your Cart

תקנון

נא קרא בעיון את תנאי השימוש באתר. הגלישה, או כל שימוש אחר שהוא, באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש באתר. תנאי השימוש באתר מהווים הסכם מחייב בינך לבין ערוץ התיקונים, על כן עליך לקרוא אותם בקפידה ובעיון.

אינך חייב להסכים לתנאי השימוש באתר, אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

תנאי השימוש באתר כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

הוספה ושינוי של תנאי השימוש באתר

צוות ערוץ התיקונים, שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר או להוסיף עליהם. נא דאג להתעדכן - האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר ולקיומם בכל עת חלה עליך - המשתמש.

 

לקוח יקר,

צוות ערוץ התיקונים, ממוקם בגבעתיים ומתפעל את האתר משם.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ובכל זמן, בכפוף לשעות הפעילות. במקרים דחופים, ניתן לפנות אלינו מעבר לשעות הפעילות, על מנת לתת את השירות הטוב ביותר.

הצעת מחיר:

תוקף הצעת המחיר תופיע באתר או תישלח עד 7 ימי עסקים בדוא"ל.

בדיקה:

בדיקת מוצר תבוצע ביום העבודה בו הופקד במעבדה. במקרים בהם המוצר יתקבל בסוף יום העבודה, הבדיקה תיערך ביום העסקים הבא.

תיקון:

תיקון מוצר יבוצע עד 2 ימי עסקים, פרט למקרים בהם נדרשת הזמנת רכיבים מחו"ל, דבר העשוי לעכב את החזרתו עד 14 ימי עסקים.

אחריות על תיקון- 90 יום מרגע מסירת המכשיר חזרה ללקוח.

איסוף מוצר:

הלקוח יאסוף את המוצר עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה על שחרורו מהמעבדה.
לאחר 14 ימי עסקים, רשאי ערוץ התיקונים להעביר את המוצר למחסן. הלקוח יחוייב בתשלום 90 ₪ לפני מע"מ לטובת שחרור המוצר מהמחסן.

המוצרים באתר:

התמונות המוצגות הינן להמחשה בלבד, אף על פי שרובן תואמות את המוצר המקורי.

לכלל המוצרים באתר מצורף מידע טכני או קישור לאתר היצרן.

מוצרי OEM- הינם מוצרים המגיעים ללא אריזה, כבלים או תוכנה. המוצרים הללו, זולים משמעותית ממוצרים ארוזים ולכן מומלצים. שימו לב! מוצרים אלו הינם חדשים ומגיעים עם אחריות מלאה.