רחוב צונזר 10, תל-אביב


054-225-7705

 
 
 
 

תנאי שירות ושימוש באתר

1. ההסכם הבסיסי

זהו ההסכם בין האתר repairtv.co.il (להלן "RTV" או "האתר"), לבין כל אדם פרטי, חברה או ארגון (להלן "הלקוח"), המשתמשים בשירותי האתר לצורך תיקון טלויזיות. הסכם זה מחייב מבחינה משפטית. השירות יסופק ויתבסס על תנאי השירות הכלולים בו, המפרטים את המחוייבויות של שני הצדדים.

2. קבלת תנאי השירות

על מנת להשתמש בשירותי האתר, הלקוח חייב לקבל את התנאים הללו. עצם השימוש בשירותי RTV מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בחוזה הזה. הלקוח חייב להיות מורשה מבחינה חוקית לעמוד בהסכם מהסוג הזה.

3. דמי השירות

א. האתר יספק שירותי בדיקה ואבחון במעבדה לטלויזיה של הלקוח ללא עלות עבורו, על מנת לתת ללקוח הצעת מחיר עבור השירות. לאחר קבלת התשלום, הכסף של הלקוח נשמר בחשבון מיוחד ללא שימוש. אם הלקוח לא לגמרי מרוצה מהשירות שקיבל, הוא יכול להגיש בקשה להחזר כספים במשך 30 יום מיום קבלת השירות, בתנאי שהוא מסוגל להצדיק את טענתו ובתנאי שהאתר לא מסוגל לטפל בבעיות שהלקוח ציין. הכסף יוחזר לכרטיס האשראי של הלקוח או לחשבון ה-PayPal שלו.

ב. המומחים של האתר יעשו מאמץ לטפל בכל נושא שהלקוח ציין בנוגע לטלויזיה שלו. במיעוט נדיר של מקרים, ייתכן שלא תהיה אפשרות לטפל בטלויזיה. במקרה זה האתר משוחרר מכל אחריות או מחוייבות לתיקון הטלויזיה של הלקוח, והלקוח יקבל החזר מלא של התשלום שיועבר לחשבון ה-PayPal שלו או לכרטיס האשראי.

ג. אף על פי שהאתר מנסה לדייק ככל האפשר בהצעת המחיר, במקרים מסוימים המחיר יכול להשתנות עקב מצבים לא צפויים, כגון עבודה נוספת שנדרשת. ללקוח שמורה הזכות לא לרכוש את השירותים הנוספים הללו, אך במקרה זה האתר ישוחרר מהתנאים שבחוזה זה ולא יוכל להבטיח התוצאות אופטימליות מהשירות.

4. מחוייבויות הלקוח
הלקוח מסכים לכך, שהוא זה שמוסמך מבחינה חוקית לאפשר לבצע את שירותי התיקון והתחזוקה לטלויזיה שלו. RTV לא ינקוט מאמצים לבירור של סמכות זו ולא ייחשב לאחראי במקרים שבהם הלקוח הפר תנאי זה.

5. פרטיות

ייתכן שהאתר יצטרך לאסוף מהלקוח מידע אישי כגון מספר הטלפון, כתובת האי-מייל, כתובת המגורים, או כל מידע אחר שהוא רלוונטי לאספקת השירות. האתר לא יחשוף שום חלק מהמידע האישי של הלקוח לכל צד שלישי, ללא אישור מהלקוח שהתקבל לפני כן. אף על פי כן, האתר שומר לעצמו את הזכות לשמור את המידע האישי של הלקוח לשימוש עתידי על ידי האתר או על ידי חברות הבת שלו בתחומים הרלוונטיים לאספקת שירות עתידי. האתר לא יחשוף שום מידע שעלה במהלך תהליך התיקון בנוגע לתכנים של טלויזיה הלקוח או בנוגע לכל דבר אחר הקשור אליו.

6. אחריות

RTV יעשה תמיד את כל המאמצים לוודא שכל התיקונים הושלמו באופן מוצלח. עם זאת, RTV נותן אחריות מוגבלת של 90 יום, שמחתחילה מיד לאחר התיקון. כל בקשה לתיקון במסגרת האחריות תטופל באופן אישי, כאשר TV שומר לעצמו את הזכות להחליט האם שירות התיקון יוכל להתבצע במסגרת האחריות או לא.

7. שירותי התיקון בבית או במשרד של הלקוח

נוסף על אספקת שירותי התיקון, RTV גם יכול לספק את שירותיו בבית או במשרד של הלקוח. במקרים אלה התנאים הנ"ל עדיין תקפים, אם הם רלוונטיים.

8. שינויים בתנאי השירות

RTV שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתנאי השירות הללו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ללקוח. התנאים עדיין יחולו על הלקוח, בין שקיבל הודעה מוקדמת על השינוי או שלא.

9 .הגבלת האחריות

בשום מצב לא יהיה RTV אחראי כלפי הלקוח על כל סוג של נזק, אלא אם כן הנזק נגרם כתוצאה מרשלנות של RTV או במכוון על ידי האתר. בכל פעולה נגד RTV בנוגע להסכם זה או בנוגע לשירותים הקשורים אליו, לא יעלה הסכום הכולל של הנזקים שיחושב על הסכום שאותו שילם הלקוח עבור שירותי האתר לפני המחלוקת.

שום פעולה בנוגע למחלוקת כלשהי הקשורה לחוזה הנ"ל, לא תוכל להחשב תקפה אם ננקטה בתקופה העולה על שנה אחת מאז קבלת השירות.

ההנהלה של

repaitv.co.il