רחוב צונזר 10, תל-אביב


054-225-7705

 
 
 
 

פטור מלא מתשלום אגרת טלוויזיה

תשלום אגרת הרדיו והטלוויזיה במדינת ישראל מחייב כל אזרח המחזיק בביתו מקלט טלוויזיה לשלם אגרה. האגרה היא קבועה, ואינה קשורה לכמות מקלטי הטלוויזיה הנמצאים בבית או בעסק. כל בית אב שנמצא בו מקלט טלוויזיה חייב בתשלום האגרה של רשות השידור וההודעה על כך מגיעה בדרך כלל בדואר. גם על רדיו חייבים בתשלום אגרה המצורפת להודעה הכללית על גביית האגרה המתקבלת בדואר. קרא יותר »